Acordarea dreptului de semnătură

Stimați colegi,

Vă informăm că din 29.09.2020 și până la data de 2 noiembrie 2020 inclusiv, se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură.

Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019 (pe care o anexăm împreună cu instrucțiunile aferente).

Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2020. 

În vederea participării online la interviul pentru acordarea dreptului de semnătură, îi rugăm pe candidați să parcurgă cu atenție documentul atașat denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară sesiunile online.

Astfel, subliniem faptul că nu vor putea participa la interviu candidații care:

 1. nu au încărcat cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu documentele cerute prin documentul menționat mai sus în spațiul de stocare în cloud pe care OAR îl va pune la dispoziție la începutul lunii septembrie, când se vor cunoaște numele tuturor persoanelor înscrise la această sesiune.
 2. declarația candidatului pe proprie răspundere
 3. declarația de consimțământ a îndrumătorului (doar pentru proiectele pe care urmează să le prezinte în interviu)
 4. piesele individuale desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului (nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, acestea sunt înlocuite prin declarația acestuia de consimțământ), format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului
 5. prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține discursul în fața membrilor comisiei (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezintă o sinteză a pieselor individuale desenate încărcate în spațiul de stocare în cloud pus la dispoziție de OAR și va constitui fundalul discursului candidatului)
 6. nu au trimis prin curierat/poștă la sediul OAR Național (Pictor Arthur Verona, nr. 19, București, contact Iulian Țepure, tel. 0720 345 555) cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu cele două declarații semnate și ștampilate în original (în cazul în care se semnează cu semnătură digitală calificată este suficientă încărcarea în spațiul de stocare în cloud)

Membrii comisiei CNADS vor avea astfel acces la întreg portofoliul candidaților cu 7 zile înainte de interviu pentru a se familiariza cu proiectele pe care aceștia urmează să le prezinte și pentru a eficientiza desfășurarea online a sesiunii de acordare a dreptului de semnătură.

Rugăm candidații la obținerea dreptului de semnătură să își pregătească încă de pe acum materialele ce le vor fi necesare la interviu, pentru ca în momentul primirii linkurilor de încărcare în Google drive să acționeze cu eficiență și celeritate, cu 7 zile înainte de interviu încărcarea nemaifiind posibilă.

Anexăm de asemenea, toate acele documente care reglementează procesul de dobândire a dreptului de semnătură.


Precizări O.A.R. privind condițiile de efectuare a stagiului

- lansare înscrieri sesiune acordare drept semnatura septembrie 2020


Ordinul Arhitecților din România organizează în fiecare an 4 Sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură.

Cei interesați sunt invitați să consulte documentele atașate (calendar, acte înscriere atestare, acte necesare recunoaștere diplomă etc.)

Calendar

SESIUNEA I

20-21 martie 2020

 • 23 ianuarie - lansare înscrieri sesiune online prin SIOAR, cf. Hot. CD OAR 183/01.02.2019, disponibilă aici;
 • 24 februarie - data limită pentru încărcarea în SIOAR a documentelor necesare participării la interviu (de către participanți), inclusiv a dovezilor de efectuare a stagiului (de către filiale);
 • 17 martie - anunțarea programărilor fiecărui candidat la interviu;
 • 20-21 martie - desfășurarea interviurilor în vederea dobândirii dreptului de semnătură;
 • 24 martie - anunțarea rezultatelor (transmiterea rezultatelor către filiale).

Recomandăm ca plata taxei de participare la interviu (300 lei, cf. Hot CN OAR nr. 2271 din 16.12.2016, disponibilă la acest LINK) să se efectueze online prin SIOAR. În cazuri speciale, se acceptă și plata prin diverse modalități de plată online în contul RO80BRDE410SV21208234100, BRD-Academiei, cod fiscal 14083510, sau la limită, în numerar, la casieria OAR.

În ziua interviului, candidații vor avea asupra lor:

 • cartea de identitate;                                                                                                                               
 • un stick, CD sau DVD care să conțină lucrările pe care le vor susține la interviu;                                                                                                                                                  
 • portofoliul de lucrări în format tipărit pe hârtie, așa cum este descris în capitolul aferent (ART. 28) din Normele metodologice privind dobândirea dreptului de semnătură, disponibile la acest LINK

Lipsa unuia dintre aceste trei elemente poate atrage neparticiparea la interviu. 

ATENȚIE:

1. Nu se mai primesc dosare cu acte personale în format fizic, acestea vor fi încărcate exclusiv în SIOAR.

2. Portofoliile de lucrări nu se încarcă în SIOAR, ci se prezintă în format fizic, tipărite pe hârtie, la interviu.

BIBLIOGRAFIE:

1. Instrucțiuni SIOAR pentru înscrierea la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură;

2. Bibliografie minimală pentru susținerea interviului;

3. Criterii de evaluare a candidaților;

4. Regulament intern de funcționare a CNADS;

5. Misiunile arhitectului

SESIUNILE II, III ȘI IV

Următoarele sesiuni de anul acesta vor avea loc în lunile iunie, septembrie și decembrie. Datele exacte vor fi publicate în timp util prin intermediul tuturor canalelor de comunicare (website, Facebook, e-mail) ale OAR, pe care vă invităm să le urmăriți.

Acte necesare:

Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură – 2019 (se aplică stagiului început după data 29.03.2019):

Metodologia privind efectuarea stagiului pentru dobandirea dreptului de semnatura:

 


ÎNSCRIERE ÎN OAR