Conferința teritorială extraordinară a Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România din 2 noiembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) și a art. 32 alin. (1) lit. a) din Regulamentul-cadru nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România publicat în Monitorul Oficial cu numărul 697 din 09 august 2018Consiliul Teritorial de Conducere al Filialei Sibiu - Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 septembrie, a aprobat organizarea și desfășurarea Conferinţei Teritoriale Extraordinare a Filialei Sibiu – Vâlcea a O.A.R.  în data de 2 noiembrie 2018, în intervalul 12:00 – 17:30.

Pe ordinea de zi a Conferinței vor figura următoarele puncte:

  • Completarea forurilor de conducere și a comisiilor teritoriale alese la Conferința teritorială ordinară din 19 mai 2018, după cum urmează: 

          – completarea consiliului de conducere teritorial cu 4 membri titulari

            Lista candidaturilor depuse:

            1. arh. Gogoci Bogdan Laurențiu

            2. c. arh. Popa Tudor Ștefan

            3. arh. Rădulescu Artur Mihai

            4. arh. Spindler Eduard Sebastian   

            5. arh. Șerban Dumitru Bogdan           

            6. arh. Vladovici Alexandru   

            Dosarele candidaților pot fi consultate aici. 

         – completarea comisiei teritoriale de disciplină cu 4 membri titulari și 2 membri supleanți

           Lista candidaturilor depuse:

           1. arh. Pașca Ciprian

           2. arh. Haideciuc Ioan

           3. arh. Șuvaina Lucian

           4. arh. Negoiță Doina

           5. arh. Pîrvu Vlad

           6. c. arh. Rotomeza Mihai

           Dosarele candidaților pot fi consultate aici.

         – completarea comisiei teritoriale de cenzori cu încă un membru supleant

           Lista candidaturilor depuse:

           1. arh. Tuică Lucian Alexandru

           Dosarele candidaților pot fi consultate aici.

  • Adoptarea următoarelor documente:
    1. Proiectul regulamentului propriu de organizare și funcționare a Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, în conformitate cu art. 14 alin. (1) lit. a) din REGULAMENTUL-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România: OAR SBVL Proiect ROF propriu
    2. Organizarea aparatului administrativ al Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, în conformitate cu 14 alin. (1) lit. c) din REGULAMENTUL-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România: 04 OAR SBVL Proiect Hotărâre organigrama Filialei
    3. Proiectul hotărârii de aprobare a taxei de administrare și funcționare a Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, în conformitate cu art. 7 alin. (4) din REGULAMENTUL-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România: 02 OAR SBVL Proiect Hotărâre taxă administrare si functionare Filiala - vers 1  și 03 OAR SBVL Proiect Hotărâre taxă administrare si functionare Filiala - vers 2