Conferința Teritorială Extraordinară 2020 a Filialei Sibiu-Vâlcea a OAR

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Teritoriale Extraordinare a  Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 1 din 09 noiembrie 2018, Consiliul Teritorial de Conducere al Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România convoacă în data de 15 mai  (vineri), începând cu ora 12:00, CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI SIBIU-VÂLCEA A O.A.R.

 În cazul în care cvorumul necesar nu se va  întruni la data menționată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ține în data de 22 mai 2020, cu aceeași ordine de zi.

 Organizată în temeiul art. 12 alin. (6) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, Conferința teritorială din acest an are ca scop:

  1. Prezentarea documentelor și subiectelor supuse dezbaterii în cadrul Conferinței naționale:
  • Problematici ale legislației în materie de construcții, amenajarea teritoriului și urbanism;
  • Revizuirea taxelor și cotiațiilor percepute de către OAR;
  • Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a OAR.

      (2)    În temeiul art. 14, alin. (1), lit. g) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, în cadrul conferinței teritoriale extraordinare 2020 se vor alege delegații filialei la Conferința Națională Extraordinară care va avea loc la București în 30-31 iulie 2020 (13 delegați + 1 supleant), în conformitate cu Art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

      (3)    Completarea forurilor de conducere și a comisiilor teritoriale alese la Conferința teritorială ordinară din 19 mai 2018, după cum urmează:

  • completarea consiliului de conducere teritorial cu 1 membru titular din județul Vâlcea, în conformitate cu art. 12 alin. (5), art. 14 alin. (1) lit. e) și art. 25 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România;
  • completarea comisiei teritoriale de disciplină cu 2 membri supleanți, în conformitate cu art. 12 alin. (5) și art. 14 alin. (1) lit. f) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România;
  • completarea comisiei teritoriale de cenzori cu încă un membru supleant, în conformitate cu art. 12 alin. (5) și art. 14 alin. (1) lit. f) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România;

Candidaturile se vor depune în scris prin fax, e-mail sau personal la secretariatele Filialei Sibiu-Vâlcea până în data de 01 mai 2020, ora 16.00, inclusiv data poștei (documentele necesare pentru înregistrarea candidaturilor în attach.)

Conform art. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu plata cotizaţiei la zi.

Anexăm următoarele documente:

-       Hotărârea CN OAR nr. 2268 din 16.12.2019 privind organizarea Conferinței naționale extraordinare 2020

-       Hotărârea CN OAR nr. 1689_23.09.2019 oportunitate convocare conferinta nationala extraordinara 

-       Hotărârea CD OAR nr. 108 din 20.01.2020 privind convocarea Conferinței Naționale Extraordinare și desfășurarea Conferințelor Teritoriale Extraordinare

-       Hotărârea CCT OAR SBVL nr. 41 din 11.02.2020 privind organizarea Conferinței teritoriale extraordinare 2020 

Vă rugăm să ne confirmați participarea completând formularul online publicat aici.

Vă reamintim că, în temeiul art. 10 alin. (c) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, membrii Ordinului au obligația să participe la lucrările conferinței teritoriale.