Componența forurilor de conducere ale Filialei pentru mandatul 2018 – 2022

Președinte – arh. Ion Cristian Șandru (membru Colegiul Director Teritorial și Consiliul de Conducere Teritorial)

 

Consiliul de ConducereTeritorial:

 1. arh. Țucă Mihai, Sibiu – vicepreședinte (membru Colegiul Director Teritorial),

  Domenii de reponsabilitate: Profesie şi sistemul de informaţii privind costurile de proiectare; Legislaţie, regulamente şi concursuri de arhitectură.

 2. arh. Albescu Ileana Valeria, Sibiu   – vicepreședinte (membru Colegiul Director Teritorial)

  Domenii de reponsabilitate: Comunicare și imagine; Parteneriate, organizare și relația cu membrii.

 3. arh. Toth Martha, Sibiu   – vicepreședinte (membru Colegiul Director Teritorial)

  Domenii de reponsabilitate: Educație, stagiu și pregătire profesională.

 4. arh. Brad Ioan, Sibiu – trezorier (membru Colegiul Director Teritorial)
 5. arh. Miu Cristina Maria, Rm. Vâlcea –  membru
 6. arh. Nistor Ligia Maria, Sibiu – membru
 7. arh. Cibu-Deaconu Alexandru, Sibiu – membru
 8. arh. Ispas Raluca Tatiana, Sibiu – membru
 9. arh. Moraru Victor, Sibiu – membru
 10. arh. Veliciu Ioan Emilian, Sibiu – membru
 11. arh. Gogoci Bogdan  Laurențiu, Rm. Vâlcea – membru
 12. c. arh. Popa Tudor Ștefan, Sibiu – membru
 13. arh. Spindler Eduard Sebastian, Sibiu – membru