Despre Filiala Sibiu-Vâlcea a OAR

În temeiul art. 35 din Legea 184 din 12 aprilie 2001, Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România a dobândit personalitate juridică de drept privat prin libera asociere a membrilor din județele Sibiu și Vâlcea la data de 7 octombrie 2001, data adunării generale constitutive a membrilor.

Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România s-a înființat în temeiul prevederilor III secţiunea a 2-a din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, precum şi ale regulamentului-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.

Filiala funcţionează ca structură teritorială a Ordinului, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitice, cu foruri de conducere, buget şi patrimoniu.