Proceduri de avizare / autorizare în actualul context

Solicitare informații privind procedura de depunere /autorizare online documentații

  • Adresă nr. 82/13.04.2020 - Serviciilor / Departamentelor / Direcțiilor cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și executarii lucrărilor de construcții
- Răspunsuri la adresa nr. 82 / 13.04.2020
- Răspunsuri la adresa nr. 83 / 13.04.2020
AM NEVOIE DE UN ARHITECT
  
Pentru a găsi arhitectul de care aveți nevoie, vă rugăm accesați linkurile de mai jos.

*Interfața permite căutarea în funcție de preferințe. 

Opinie profesională a OAR Filiala Sibiu Vâlcea privind Planul Urbanistic Zonal al viitorului spital județean din Sibiu

 

În data de 30 ianuarie 2019, Consiliul Județean Sibiu, în calitate de inițiator al proiectului, a invitat sibienii la dezbaterea publică pentru Planul Urbanistic Zonal al viitorului spital județean din Sibiu.

În urma participării reprezentanților OAR Filiala Sibiu-Vâlcea la dezbatere, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru inițiativa de a demara acest proiect strategic, de interes public, și disponibilitatea de a susține demersul pe parcursul întregului proiect, contribuind cu opinii profesionale în momentele cheie ale implementării. Opinie profesională  a OAR Filiala Sibiu Vâlcea privind Planul Urbanistic Zonal al viitorului spital județean din Sibiu

În baza dezideratului comun de a avea un mediu construit de calitate, sustenabil, aducem în atenția tuturor actorilor implicați în acest proiect, dar mai ales a factorilor decidenți, următoarele aspecte pe care le considerăm importante și necesar a fi luate în considerare în această etapă, înainte de aprobarea PUZ-ului:

  • Dimensiunea strategică, complexitatea proiectului, dar și impactul dispunerii transversale a parcelei impun, încă de la început, previzionarea implicațiilor urbanistice, economice, sociale și ecologice, pentru a se ține cont de ele încă din faza întocmirii documentației urbanistice.
  • PUZ-ul/-urile director/directoare propuse a fi întocmite după aprobarea PUZ-ului supus dezbaterii publice ar fi trebuit întocmit(e) înaintea acestuia, pentru a putea genera repere utile în elaborarea PUZ-ului la care facem referire.
  • PUZ-ul aflat în dezbatere nu a preluat înspre adaptare principiile directoare din PUG (zonificare functionala, trama stradala, axa pietonala cu rol de generatoare rezidentiala, UTR-uri, spații verzi) la modificările ocazionate de această intervenție.
  • Având lungimea similară cu lungimea Bulevardului Corneliu Coposu (fostul Bulevard al Spitalelor), din sensul giratoriu cu strada Constitutiei până în sensul giratoriu cu Bd. Gen. V. Milea, adică cca 1km, parcela pentru spital devine o barieră urbană într-o zonă rezidențială (până și traversările peste calea ferată sunt la distanțe mai mici pe zona de N-V). Un caz similar este parcela unității militare de pe Bd. Gen. V. Milea.
  • Este necesară crearea unei legături est-vest, pentru pietoni și bicicliști (probabil păstrarea axei pietonale). Această legatură poate fi realizată fie la nivelul terenului, cu legături suspendate sau subterane între corpurile spitalului sau poate fi tip pasaj, pentru a permite ca legăturile între corpurile spitalului să rămână la nivelul terenului.
  • Analizând proiecte similare - spitale cu capacitate de 1500 paturi, vă supunem atenției experiența și expertiza unui birou din Franța (unde există 32 de spitale regionale de această talie), specializat pe proiectele din zona sănătății, care prezintă pe site-ul său studii de urbanism spitalicesc. Aceste studii dovedesc că relația cu vecinătățile și racordarea la un traseu de promenadă și spații verzi reprezintă un subiect major. Mai mult, studiile indică faptul că o investiție de această dimensiune generează un mini-complex urban care ridică problema legăturilor dintre corpurile spitalului, dintre acest pol și vecinătăți și, la scară mai largă, dintre pol și oraș. Link-ul către documentația menționată, pe care o recomandăm tuturor celor implicați în proiect, este:

http://www.architecturemba.com/fr/projets/index/3/urbanisme-hospitalier

  • Luând in calcul un necesar de spațiu verde de 20 mp/pacient, la un spital de 1.500 paturi poate rezulta un parc de 30.000 mp de amenajat în interiorul parcelei, suprafață considerabilă, în baza căreia pietonala prevăzută în PUG și ignorată în PUZ capătă și mai mult sens.
  • Este important să avem o privire de ansamblu asupra ce se va întampla în viitor, când toată zona va fi dezvoltată, pentru a nu ajunge în situația în care suntem cu viaductul Kogălniceanu – Calea Șurii Mici care, construit acum 3 ani, se dovedește a fi insuficient în prezent, situație care ar fi putut fi evitată dacă s-ar fi ținut cont că în PUG era prevăzut, încă din 2009, un viaduct cu două benzi pe sens.

Ne exprimăm aceste puncte de vedere nu pentru a ne opune proiectului sau pentru a bloca investiția. Este evident ca ne dorim cu toții un spital și zona propusă are câteva avantaje (apropierea de autostradă și de aeroport), dar este necesar să ne asigurăm că dezavantajele pe care le prezintă nu vor atrage, pe termen mediu și lung, costuri mai mari decât eventualele costuri generate de o aprofundare a proiectului și/sau prelungire a perioadei de finalizare  a   PUZ-ului. Grăbirea aprobării acestuia în forma supusă dezbaterii publice poate genera costuri mult mai mari pe termen mediu și lung, și nu doar financiare.

Garantăm buna noastră intenție și deschiderea pentru a colabora și susține acest proiect de importanță strategică pentru comunitatea căreia îi aparținem.

arh. Ion Cristian Șandru

Președinte filială


Notă: Această opinie profesională a fost transmisă Consiliului Județean Sibiu (înregistrată la CJS cu nr. 1971 în 08.02.2019), Primăriei Municipiului Sibiu (înregistrată la PMS cu nr. 9077 în 07.02.2019) și Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu (înregistrată la APMS cu nr.2797 în 08.02.2019).